Dự án: Thiết kế TIMES PLUS Fitness & Yoga

Địa điểm: Tầng 6, Toà nhà FLC Twin Towers, 265 Cầu Giấy, Hà Nội

Diện tích: 2200m2

Thiết kế: HK Housing Studio

Hoàn thành: February, 2018

TIMES PLUS Fitness & Yoga

Tư vấn trực tuyến