Dự án: Thiết kế nội thất Times Plus FLC Cầu Giấy

Địa điểm: Tòa nhà FLC Twin Tower 265 Cầu Giấy, Hà Nội

Diện tích công trình: 1700m2

Thiết kế: HK Housing Studio

Hoàn thành: August, 2019

Thiết kế Times Plus FLC Twin Tower

Tư vấn trực tuyến