Dự án: Thiết kế nội thất Times Plus Fitness & Yoga

Địa điểm: Tòa nhà Kim Center, Tp.Pleiku, Gia Lai.

Diện tích công trình: 1070m2

Thiết kế: HK Housing Studio

Hoàn thành: June, 2019

Thiết kế phòng tập Times Plus Pleiku

Tư vấn trực tuyến