Dự án: Thiết kế nội thất Times Plus Fitness & Yoga

Địa điểm: Tòa nhà Mandarin Garden 2, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội

Diện tích công trình: 1400m2

Thiết kế: HK Housing Studio

Hoàn thành: March, 2019

Thiết kế phòng tập Times Plus Mandarin Garden 2

Tư vấn trực tuyến