Dự án: V A C C O office – Văn Minh Construction Company
Địa điểm: Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội
Diện tích: 150m2
Thiết kế: HK Housing Studio
Hoàn thành: July, 2018

Thiết kế nội thất văn phòng VACCO

Tư vấn trực tuyến