Dự án: Thiết kế nội thất Sảnh Khánh Tiết – Cục Đối Ngoại Bộ Quốc Phòng

Địa điểm: Phạm Ngũ Lão, Hà Nội

Diện tích công trình: 1500m2

Thiết kế: HK Housing Studio

Hoàn thành: September, 2019

Thiết kế nội thất Cục Đối Ngoại

Tư vấn trực tuyến