Dự án: Thiết kế 999 Billiards Club

Địa điểm: 70 Trương Định, tp.Ninh Bình

Diện tích: 265m2

Phong cách: America Style

Thiết kế: HK Housing Studio

Hoàn thành: July, 2019

Thiết kế 999 Billiards Club

Tư vấn trực tuyến