Dự án: TAJ COFFEE

Địa điểm: Khu ngoại giao đoàn, Tây Hồ, Hà Nội

Diện tích: 210m2

Thiết kế: HK Housing Studio

Hoàn thành: March, 2018

Thiết kế TAJ Coffee House

Tư vấn trực tuyến