Dự án: T A I Y A K I G O – Dessert & Coffee
Địa điểm: Phần Lan
Diện tích: 50m2
Thiết kế: HK Housing Studio
Hoàn thành: July, 2018

T A I Y A K I G O – Dessert & Coffee

Tư vấn trực tuyến