Dự án: Thiết kế nội thất Times Plus Fitness & Yoga

Địa điểm: Tòa nhà Discovery Complex, 302 Cầu Giấy, Hà Nội

Diện tích công trình: 1900m2

Thiết kế: HK Housing Studio

Hoàn thành: October, 2018

Thiết kế phòng tập Times Plus Discovery

Tư vấn trực tuyến