Địa điểm: Tòa nhà Yên Hòa Sunshine, Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội
Diện tích: 1200m2
Thiết kế & thi công: HK Housing Studio
Hoàn thành: January 2017

TIMES PLUS Fitness & Yoga

Tư vấn trực tuyến