Dự án: Thiết kế Lan Anh Billiards Club

Địa điểm: Tòa nhà Xuân Mai Corp, Hà Đông, Hà Nội

Diện tích: 380m2

Thiết kế: HK Housing Studio

Hoàn thành: October, 2017

LAN ANH Billiards Club

Tư vấn trực tuyến